advertise

 • خانه
 • درباره ی جوابهای من!

درباره ی جوابهای من!

آیا برای اولین بار است با جوابهای من! آشنا شده اید؟

برای شروع فعالیت در جوابهای من! آماده اید؟

شروع کنید

دستورالعملهای اجتماعی

از شما می خواهیم تا:

 • آنچه می دانید به اشتراک بگذارید.
 • باادب باشید.
 • همشهری خوبی باشید.
 • سعی کنید پاسخهایتان مستند باشد.
 • سوالتان را واضح بپرسیدد و در گروه درست قرار دهید.

و لطفا انجام ندهید:

 • از سخنان بیهوده و یا سخنان نفرت آمیز بپرهیزید.
 • صورت پرسش و پاسخ را رعایت کرده و به جوابهای چت گونه نپردازید.
 • از سخنان زشت و موضوعات جنسی بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم خودداری کنید.
 • از امکانات وبسایت سوء استفاده نکنید.
 • فریب ندهید.
 • قوانین را نقض نکنید.
 • رفتار کینه توزانه و آزار دهنده نداشته باشید.
 • از پاسخها سوء استفاده نکنید.

جوابهای من! چگونه کار می کند؟

آموزش سریع جوابهای من! را بخوانید.

امتیازات و سطوح

چگونه امتیازات و سطوح اعتبار شما را افزایش می دهند؟

به سوالات خوب ستاره بدهید!

وقتی به سوالاتی برخورد می کنین که برای شما و دیگران مفید به نظر می رسد، دکمه ی ستاره را کلیک کنید.

نترسید! با این کار امتیازی از شما کسر نخواهد شد!

البته تعداد اعطای ستاره محدودیت روزانه دارد که بستگی به سطحی است که شما در آن هستید.

برای اطلاع به امتیازات و سطوح بروید.

جوابها را محبوب یا منفور کنید!

برخی جوابها از بقیه درستر و مستدل تر خواهند بود. بعضی پاسخها نیز برعکس، غیرمنطقی یا نادرست هستند.

چرا خوبها را محبوب نکرده و به آنها امتیاز بالا نمی دهید؟! هنچنین می توانید به آنها امتیاز پایین بدهید.

دادن امتیاز رایگان است!

محدودیت روزانه ی امتیاز به جوابها را در قسمت امتیازات و سطوح ببینید.

ما را در گوگل محبوب کنید.